استخدام

هدف همیشگی گروه پالاز، حرکت هرچه بیشتر در راستای خلق و توسعه دنیای زیبا برای مصرف کنندگان وفادار است. اگر شما هم به دنبال به کار گیری دانش و تجارب شخصی در جهت اهداف گروه صنعتی پالاز هستید. با نهایت افتخار منتظر دیدارتان در فضائی کاری متفاوت هستیم.

  نام : *

  نام خانوادگی : *

  سال تولد : *

  محل تولد : *

  جنسیت : * مردزن

  وضعیت تاهل : * متاهلمجرد

  آدرس :

  شماره تماس : *

  آدرس پست الکترونیکی : *

  رشته تحصیلی : (محل فعالیت در تبریز است) *

  زمینه کاری مورد علاقه : *

  مقطع تحصیلی : * دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترا

  سابقه کاری :

  سایر توضیحات :

  عکس پرسنلی : *

  رزومه : *

  عنوان شغلی :

  [recaptcha]

   نام : *

   نام خانوادگی : *

   سال تولد : *

   محل تولد : *

   جنسیت : * مردزن

   وضعیت تاهل : * متاهلمجرد

   آدرس :

   شماره تماس : *

   آدرس پست الکترونیکی : *

   رشته تحصیلی : (محل فعالیت در تهران است) *

   زمینه کاری مورد علاقه : *

   مقطع تحصیلی : * دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترا

   سابقه کاری :

   سایر توضیحات :

   عکس پرسنلی : *

   رزومه : *

   عنوان شغلی :

   [recaptcha]