استخدام

هدف همیشگی گروه پالاز، حرکت هرچه بیشتر در راستای خلق و توسعه دنیای زیبا برای مصرف کنندگان وفادار است. اگر شما هم به دنبال به کار گیری دانش و تجارب شخصی در جهت اهداف گروه صنعتی پالاز هستید. با نهایت افتخار منتظر دیدارتان در فضائی کاری متفاوت هستیم.

نام : *

نام خانوادگی : *

سال تولد : *

محل تولد : *

جنسیت : * مردزن

وضعیت تاهل : * متاهلمجرد

آدرس :

شماره تماس : *

آدرس پست الکترونیکی : *

رشته تحصیلی : (محل فعالیت در تبریز است) *

زمینه کاری مورد علاقه : *

مقطع تحصیلی : * دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترا

سابقه کاری :

سایر توضیحات :

عکس پرسنلی : *

رزومه : *

عنوان شغلی :

[recaptcha]

نام : *

نام خانوادگی : *

سال تولد : *

محل تولد : *

جنسیت : * مردزن

وضعیت تاهل : * متاهلمجرد

آدرس :

شماره تماس : *

آدرس پست الکترونیکی : *

رشته تحصیلی : (محل فعالیت در تهران است) *

زمینه کاری مورد علاقه : *

مقطع تحصیلی : * دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترا

سابقه کاری :

سایر توضیحات :

عکس پرسنلی : *

رزومه : *

عنوان شغلی :

[recaptcha]