background23
x ^

برای آنکه دنیایی از آرامش و زیبایی را برایتان به ارمغان آوریم، پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا را به خدمت گرفته ایم تا بهترین ها در دسترس شما باشند.گروه طراحان و مهندسان فنی پالاز موکت تنها با یک هدف در حرکت هستند. ساختن آرامش در محیط کار و زندگی شما .هدفی که ما را بیش از 38 سال به حرکت مداوم در جهت دانش روز طراحی و تولید انواع موکت سوق داده است. امروز برای آنکه هرچه بیشتر در کنارتان باشیم، سرمایه گذاری های جدید را با راه اندازی خطوط متنوع تولید، بیش از هر زمان دیگر توسعه داده ایم.حرکتی به پشتوانه اعتماد صمیمانه شما، همراهان وفادار به کیفیت همیشگی پالاز موکت.

warm, soft and comfortable

Copyright 2012 © Palaz company. all rights reseved, design by zibaloon.com