Slide background
Slide background
Slide background

متفاوت، فوق العاده، سخت و البته طولانی. شاید با چند کلمه توضیح داده شود، اما جدا شروع سفر به مقصد چین آن هم با دوچرخه، ماراتنی خاص است که افراد معدودی در جهان امکان عملی ساختن آن را دارند.

این پروژه قسمتی از برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمان پالاز است. پروژه ای که علاوه بر اراده مسلم به حمایت همه جانبه گروه صنعتی پالاز و شما به عنوان مهمترین حامی وجود دارد.برای روحیۀ هر چه بیشتر مسلم، ارتباط مستقیم هواداران از طریق صفحۀ اختصاصی در وب سایت رسمی پالاز از ابتدای مهر ماه میسر خواهد شد. خواهشمندیم تصاویر برنامۀ مسلم را در خبر نامه های بعدی پالاز دنبال فرمائید.

Slide background
Slide background
Slide background

Slide background

Slide background