پانزدهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان

افتخار داریم در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان میزبان شما باشیم.

۱۸ لغایت ۲۱ مرداد،

نمایشگاه بین المللی تهران،

 سالن ۴۴A ، غرفه ۳۳

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.