دومین خانه پالاز افتتاح شد

دومین خانه پالاز واقع در کرج افتتاح شد

آدرس : میدان والفجر، بلوار سرداران غربی، بعد از تقاطع دهقان ویلای دوم، اولین ساختمان

۰۲۶ – ۳۴ ۴۱ ۸۲ ۵۷ : تلفن
۰۹۱۲ ۳۶۸ ۹۴ ۹۱ : موبایل
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.