اعلام نتایج برندگان هفته دوم کد داغ زمستان

اهدا جوایز “کد داغ زمستان” آغاز شد.

با گذشت هفته دوم از آغاز جشنواره کد داغ زمستان، کدهای برنده به قید قرعه انتخاب شدند. با برندگان این هفته جشنواره کد داغ زمستان، آشنا شوید.

ضمن تبریک به برگزیدگان هفته دوم جشنواه فروش کد داغ زمستان به اطلاع می رسانیم که این جشنواره تا ۲۵ اسفند ماه ادامه دارد.

با ما همراه باشید.

لیست برندگان

هفته دوم از ۱ بهمن ماه _ ۸ بهمن ماه

مصرف کنندگان
مسعود حسن زاده ۰۹۱۶***۴۵۸۹ برنده ۱۵ میلیون ریال
سعدیه خنجری ۰۹۱۲***۲۱۶۰ برنده ۱۵ میلیون ریال
محمد سعید خانی ۰۹۱۸***۰۱۱۳ برنده ۱۵ میلیون ریال
میکاییل نگهدار ۰۹۱۸***۱۳۰۵ برنده ۱۵ میلیون ریال
ریحان درویش ۰۹۱۱***۶۶۹۸ برنده ۱۵ میلیون ریال
نمایندگان
شهرام مقدم ۰۹۱۶***۶۳۴۴ برنده ۱۰ میلیون ریال
محمد رضا کشاورزی ۰۹۱۱***۲۱۳۰ برنده ۱۰ میلیون ریال
محسن خراسانی (۲) ۰۹۱۲***۲۴۲۶ برنده ۱۰ میلیون ریال
سیف الله صیدی ۰۹۱۸***۵۱۴۴ برنده ۱۰ میلیون ریال
حسن توانگری ۰۹۱۱***۸۹۶۷ برنده ۱۰ میلیون ریال
همکاران
مجید رحمتی ۰۹۱۷***۰۸۵۴ برنده ۱۵ میلیون ریال
اصغر کدخدایی ۰۹۱۳***۴۶۰۶ برنده ۱۵ میلیون ریال
مرتضی خراسانی ۰۹۱۲***۷۳۵۱ برنده ۱۵ میلیون ریال
صدیقه کمش کمر ۰۹۱۱***۷۷۰۱ برنده ۱۵ میلیون ریال
بهمن زندی ۰۹۱۸***۲۲۵۷ برنده ۱۵ میلیون ریال
نصابان
موسی صباغ ۰۹۱۲***۵۵۳۷ برنده ۵ میلیون ریال
محمد وقف ۰۹۳۵***۵۶۴۴ برنده ۵ میلیون ریال
عزیزآقا کریمی ۰۹۱۲***۵۵۹۱ برنده ۵ میلیون ریال
علی برزگری شریف آباد(۲) ۰۹۱۲***۸۸۵۲ برنده ۵ میلیون ریال
رضا نور علی کرد خوردی ۰۹۱۹***۶۱۸۱ برنده ۵ میلیون ریال
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.