اسامی برگزیدگان چهارمین مرحله اهدای جوایز “دنیای زیبای من”

افتخار می کنیم که بار دیگر این امکان را داریم تا مراتب قدردانی خود را برای به اشتراک گذاشتن عکس های دنیای زیبایتان، ابراز کنیم. این همراهی برای ما ارزشمند است و به این خاطر از شما سپاسگزاریم.

با بررسی عکس های ارسال شده، چهارمین سری برگزیدگان مسابقه عکاسی ” دنیای زیبای من” به شرح زیر اعلام می شوند.

1- جناب آقای مهدی سخاپور برنده ی یک سکه ی تمام بهار آزادی

۲- سرکارخانم سالی میر سیاح برنده ی یک سکه ی تمام بهار آزادی

۳- جناب آقای سید حسین اشرف السادات برنده ی یک سکه ی تمام بهار آزادی

ضمن عرض تبریک به این برگزیدگان،به اطلاع می رسانیم همچنان فرصت برای ارسال عکس و شرکت در مسابقه ی عکاسی “دنیای زیبای من” باقیست. با ما همراه باشید.

اهدای جوایز
  آقای سید حسین اشرف السادات

برنده ی یک سکه ی تمام بهار آزادی

خانم سالی میر سیاح

برنده ی یک سکه ی تمام بهار آزادی

 آقای مهدی سخاپور

برنده ی یک سکه ی تمام بهار آزادی

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.